BEDRIJFSGEGEVENS


Bedrijfsnaam

Bedrijfsvorm

KVK-nummer

IBAN rek.nr.


WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER


Achternaam

Initialen

Voornaam

Geslacht
ManVrouw

Functie

Verklaring tekeningsbevoegdheid
JaNee


ADRESGEGEVENS


Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Website

Hierbij machtigt ondergetekende De Technologie Coöperatie om maandelijks de contributiegelden van €19.95 af te schrijven. De tergboektermijn van de doorlopende incasso is 56 kalenderdagen [8 weken]

Neem contact op

Wilt u meer weten over DTC?

Neem contact op